Rynek nieruchomości w Polsce - domy, mieszkania. działki

Zawody prawnicze

Zawody prawnicze

Prawo było ważną dziedziną wiedzy już w starożytności, kiedy to Grecy czy Rzymianie ustanawiali pierwsze ustawy i prawa dotyczące szeroko pojętego życia publicznego. Po dziś dzień niektóre założenia występują również w prawie współczesnym, a wkład starożytnych społeczeństw rzeczywiście jest doceniany przez różne środowiska naukowe i badawcze. W dobie dwudziestego pierwszego wieku wyróżniamy różne zawody związane z pojęciem prawa. Jak się okazuje nie wystarczy bowiem – jak w przypadku wielu innych kierunków – ukończyć pięcioletnich studiów prawniczych, by wykonywać ten zawód. Absolwent prawa może (ale nie musi) kontynuować studia podejmując się kolejnego wyzwania. Mowa tutaj o aplikacji, która przygotowuje „studenta” do wykonywania konkretnego zawodu z prawem. Dziś w Polsce warto wspomnieć o przynajmniej kilku takich zawodach. Niektóre cieszą się większą popularnością, inne mniejszą. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, jakie aplikacje wyróżniamy.

Zawód sędziego

Sędzia to osoba, która jest nazywana funkcjonariuszem publicznym posiadającym uprawniania do orzekania w sprawach sądowych. Warto mieć świadomość tego, że absolwenci prawa decydujący się na odbycie aplikacji sędziowskiej mają przed sobą długą drogę, podczas której muszą przełamać własne słabości, by w końcu dość do upragnionego celu. Każdy sędzia powinien orzekać w sprawach kierując się niezawisłością i całkowitą bezstronnością. Wydaje się, że w tym zawodzie jest to rzeczywiście podstawa.

Zawód prokuratora

Jednym z popularniejszych zawodów po studiach prawniczych jest z pewnością zawód prokuratora. Warto jednak podkreślić, że aplikacja jest w tym przypadku bardzo czasochłonna i trudna. Niemniej jednak sam zawód może okazać się bardzo ciekawy, ponieważ obowiązki prokuratora różnią się od obowiązków radcy prawnego czy adwokata. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zawód prokuratora wiąże się ze służbą państwową. Po innych aplikacjach świeżo upieczeni prawnicy często zakładają własne kancelarie, by pracować na własny rachunek. Zawód prokuratora wiąże się z kolei z pracą w prokuraturach podlegających władzom państwowym. Ważnym elementem pracy każdego prokuratora są specjalne szkolenia, na których podnosi on swoje kwalifikacje. Co ciekawe, obowiązek uczestnictwa w takich zajęciach jest zapisany w specjalnej ustawie.

Zawód adwokata

Jeśli student prawa chce w przyszłości pomagać swoim klientom, z pewnością powinien wybrać aplikację adwokacką. Praca adwokata polega przede wszystkim na świadczeniu takich usług jak: udzielanie porad prawnych, opracowywanie aktów prawnych, występowanie przed sądem i różnymi urzędami. Każdy adwokat mogący wykonywać swój zawód zostaje wpisany na listę przez okręgową radę adwokacką. Obecnie w Polsce na wspomnianej liście znajduje się około siedem tysięcy osób. Warto jednak podkreślić, że podana liczba będzie się zwiększać, ponieważ aplikacja adwokacka wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród absolwentów prawa i administracji. Licencjonowani adwokacji często zakładają własne kancelarie adwokackie. Podobnie czynią zresztą radcy prawni.

Zawód radcy prawnego

Obowiązki radcy prawnego są bardzo podobne do zawodu adwokata. Jak się zresztą okazuje, bardzo często są to zawody mylone, a w ostatnim czasie granica między nimi (po wprowadzeniu różnych ustaw) zatarła się jeszcze bardziej. Radca prawny może świadczyć usługi osobom fizycznym bądź różnym działalnościom. Podobnie jak adwokat, radca sporządza stosowne opinie i opracowuje akty prawne. Jeszcze do niedawna radca nie mógł prowadzić na przykład spraw rodzinnych czy być pełnomocnikiem bądź obrońcą w sprawach karnych (oraz karnoskarbowych). Dziś wspomniane ograniczenia zostały zniesione, co niewątpliwie jest dla radców prawnych bardzo korzystne. Co ciekawe, historia opisywanego zawodu wcale nie jest długa i sięga lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku.

Zawód notariusza

Jeśli chodzi o zawód notariusza, warto przede wszystkim wspomnieć iż jest to zajęcie podlegające ochronie tak samo jak zawód policjanta czy strażnika miejskiego. Innymi słowy, notariusz pełni funkcję funkcjonariusza publicznego. Zajmuje się między innymi sporządzaniem aktów notarialnych, sporządzaniem poświadczeń czy doręczaniem oświadczeń. Sporządza również wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Inne zawody związane z prawem

Warto wspomnieć również o mniej popularnych zawodach związanych z prawem. Możemy tutaj z pewnością wspomnieć o asystentach działających przy osobach sprawujących funkcję sędziego czy prokuratora. Do zawodów prawniczych zaliczymy również komornika, syndyka (jest to dawna funkcja sprawowana przez osobę zarządzającą majątkiem przedsiębiorcy postawionym w stan upadłości), kuratora sądowego, mediatora, doradcę prawnego czy doradcę podatkowego. Okazuje się zatem, że pod pojęciem „zawody prawnicze” kryje się naprawdę wiele różnych działalności.

Adwokat, sędzia, a może radca prawny? Trudno zdecydować, który zawód rzeczywiście jest najbardziej interesujący czy zajmujący. Jeśli chodzi o zawód jakim jest prawnik Poznań czy inne duże miasta dają studentom ogromne możliwości. Jeśli kierować się popularnością związaną z wyborem aplikacji, z pewnością warto wspomnieć o prokuratorze czy wymienionym już zawodzie adwokata. Niemniej jednak osoby kończące kierunek na wydziale prawa i administracji mogą zrezygnować z aplikacji i wybrać inną drogę związaną z wieloma zawodami prawniczymi, których wykonywanie nie wymaga kończenia kolejnych studiów. Ciekawe informacje na temat zawodów prawniczych można znaleźć oczywiście w internecie na przykład na forach i witrynach poświęconych prawu.