Designed by Website Design Ireland

Modlitwa


Czym jest modlitwa


Modlitwa jest wylaniem swego serce przed Bogiem i dla Boga. Modlitwa jest otwarciem i dialogiem. Wbrew utartym zwyczajom modlitwa nie jest monologiem. Ponieważ, kiedy przedstawimy Bogu swoją petycję, intencję czy dziękczynienie, oczekujemy na odpowiedź. Bóg odpowiada, wyjaśnia i daje wskazówki. Jego odpowiedzią (wskazówką) może być myśl w naszym umyśle, uczucie w sercu, Pismo Święte mocno przemawiające do nas (dlatego wskazane jest czytanie pisma w czasie modlitwy i jego kontemplacja), jak również wypowiedzi i rady innych osób (świeckich i duchownych). Bóg również czasem odpowiada przez wydarzenia czy okoliczności, ale najpewniejszym jest potwierdzenie Ducha Świętego w naszym sercu i świadectwo Jego słowa.

Co to jest dobra modlitwa

Im głębsza jest nasza wiara , im bardziej ufamy Jezusowi, tym bardziej efektywna będzie nasza modlitwa. Nasze życie ma również ogromy wpływ na modlitwę. Im bliżej Boga wiedzie nasza droga, tym lepsza będzie nasza modlitwa. Jeśli nasze życie jest ścieżką miłości do Boga i ludzi, niewiele będzie nie wysłuchanych modlitw w naszym życiu.

Wysłuchana modlitwa

Jeśli spełniasz warunki z poprzedniego paragrafu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o którą musisz zadbać.  Aby modlitwa była wysłuchana musi być zgodna z Bożą wolą. To nakłada na nas obowiązek poznania Boga i rozumienia jego woli. Najlepszym źródłem informacji o Bogu, jest sam Bóg, czyli jego święte słowo. Bóg zostawił nam swoje słowo abyśmy wiedzieli jaki On jest i czego od nas oczekuje, z pierwszej ręki. Świat jest pełen przekłamań i fałszywych informacjo o Bogu (pomyśl tylko o tych wszystkich religiach, kultach czy New Age!). Jedynym pewnym i wiarygodnym źródłem jest słowo samego Boga – Pismo Święte. Nauka kościoła i katechizm dają nam generalną wykładnię Bożego Słowa na podstawowe tematy, co nie powinno powstrzymać nas od własnych rozważań i kontemplacji, jak również czytania książek czy innych materiałów.

Przeszkody modlitwy


W Piśmie Świętym, Jezus przedstawił kilka powodów, dla których nasza modlitwa nie będzie wysłuchana:
a) kiedy modlimy się o zaspokojenie własnych pożądliwości (w przeciwieństwie do rzeczywistych potrzeb),
b) kiedy żyjemy w grzechu, grzech może zablokować wiele z naszych próśb,
c) kiedy mamy nienawiść albo brak przebaczenia ku komuś,
d) kiedy modlimy się, aby komuś zaszkodzić lub go zniszczyć (w przeciwieństwie modlitwy o ochronę przed kimś).

Powyższa lista zapewne może być znacznie dłuższa, ale ta pokazuje nam najbardziej podstawowe przyczyny.


Modlitwa, ale do kogo?

Najważniejszą i najskuteczniejszą jest modlitwa do jednej z osób Trójcy Świętej. Modlitwa do Boga Ojca, do Jezusa i najmniej znana modlitwa do Ducha Świętego. Jezus jest naszym zbawicielem, który zmarł za nasze grzechy. Po przez swoją ofiarę stał się naszym obrońcą i adwokatem, we wszelkich możliwych sprawach. On sam nieustannie wstawia się i modli się za nas. On również broni nas przed Bożym tronem, kiedy diabeł nas oskarża. On również pośredniczy w naszych prośbach do Boga Ojca. Nie zmienia to faktu, że my sami, również mamy bezpośredni dostęp do Ojca w niebie, w jakiejkolwiek sprawie. Ofiara Jezusa sprawiła, że staliśmy się dziećmi bożymi, jego synami i córkami, i jako tacy mamy nielimitowany dostęp do Niego. Kiedy żyjemy w łasce uświęcającej – wierzymy w Jezusa jako naszego zbawiciela, wierzymy że zapłacił za nasze grzechy i je również wyznajemy, mamy nieograniczony dostęp do tronu naszego Ojca.

Modlitwa do Ducha Św.

Kiedy Jezus miał odejść do nieba, powiedział, że lepiej, żeby on odszedł, bo wtedy przyjdzie nasz pocieszyciel i doradca Duch Św. Jezus również powiedział, że on zawsze będzie z nami. Duch Św. Jest wszechobecny i jest osobą (nie siłą czy mocą). On nam nieustannie doradza i nas prowadzi w zastępstwie Jezusa. Dlatego Jezus powiedział, że to jest lepsze. Jezus mógł być tylko w jednym miejscu, Duch Św jest wszędzie i zawsze. Możemy modlić się do Ducha Św, szczególnie gdy szukamy wskazówek, co i jak zrobić, czy też jakie decyzje podjąć. Wskazane jest też modlenie się do Ducha Św, aby zmienił jakąś osobę, spowodował jej nawrócenie.

Wstawiennictwo Świętych i Maryi


Jest powszechnie znane, że święci w Niebie i sama Maryja matka naszego zbawiciela, wstawiają się za nami. Ich wsparcie jest szczególnie nieocenione.

Rodzaje modlitwy:

Modlitwa dziękczynna

Bardzo zaniedbana modlitwa, a tak naprawdę nasza rozmowę z Bogiem powinniśmy zacząć i skończyć na dziękczynieniu.

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa pełna miłosierdzia i miłości, w ktorej wstawiamy się za innymi.

Modlitwa prośby

Najbardziej znana modlitwa, większość katolików modli się wyłącznie tą modlitwą.

Modlitwa błagalna

Modlitwa używana w tragicznych czy nagłych sytuacjach, w niebezpieczeństwie.

Katolickie  Modlitwy zebrane przez was.

W tej części będziemy prezentować zbiory różnych katolickich modlitw. Chcemy aby nasze zestawienie było jak najbardziej kompletne. Szczególnie, że modlitwa jest najważniejszą częścią naszego duchowego życia. Ty również możesz pezy??czy? się do tego dzieła.

Możesz dodawać swoje modlitwy oraz teksty, rozważania i nauczania o modlitwie. Mogą to być powszechnie znane modlitwy, modlitwy, które znalazłaś gdzieś w internecie jak również modlitwy napisane przez ciebie. Podziel się z innymi twoimi modlitwami oraz rozważaniami o modlitwie. Wystarczy , że wyślesz je do nas mailem. Zostań Z panem Bogiem!