Designed by Website Design Ireland

Czytanie na każdy dzień

(przesuń w dół aby czytać czytania na dziś)

Czym są czytania na każdy dzień.

Czytania są zawarte w Lekcjonarzu, i są podzielone na poszczególne dni. Czytania na dni tygodnia, powtarzają się co dwa lata, a czytania na niedziele co trzy lata.

Lekcjonarz

Jest to księga używana do Mszy św, do odprawienia  Eucharystii, jej ważną częścią składową jest tak zwana Liturgia Słowa. Lekcjonarz powstał po Soborze Watykańskim II i jest używany w czasie Mszy św, do dzisiaj.  Powstał jako osobna księga liturgiczna, gdyż przed soborem czytania znajdowały się w Mszale, który był Mszałem pełnym.

Co zawiera Lekcjonarz?

W częściach I-V znajdują się czytania na każdy dzień z Pisma św., psalmy responsoryjne, oraz aklamacje przed Ewangelią, podzielone na różne dni, poszczególnych okresów liturgicznych.

Podział lekcjonarza jest następujący: czytania na dni powszednie są podzielone na okres I i II, a czytania niedzielne na trzy okresy A,B,C, czyli powtarzają się co trzy lata.
 
W części VI znajdują się czytania mszalne na święta, uroczystości oraz wspominanie świętych.

W części VII znajdują się fragmenty pisma na Msze pogrzebowe, obrzędowe (z sakramentami jak np. małżeństwa ), Msze wotywne, czy o zmarłych.  Czytania na Msze pogrzebowe znajdują się w części VIII.

Inne księgi liturgiczne

Mszał Rzymski (Missale Romanum)

Mszał jest największe księgą liturgiczną, zawiera on stałe (ordynaria) i zmienne (propria) elementy Mszy świętej. Mszał jest niezbędny do Eucharystii. Obecnie używany mszał pochodzi z 1986 roku. Mszał zawiera czytania mszalne.


Czytaj czytania na każdy dzień!